Alapította, működését koordinálja a VOKE debreceni Művelődési Háza valamint a debreceni QRP rádió - elektronikai egylet
Itt lehet barkácsolni, ismerkedni a villamos és gépész szakmák alapjaival, a természettudományok érdekességeivel, melyek csatlakoznak a rádió-elektronikához,...

Kedd kora esténként on-line: elméleti alapok, érdekességek az elektronika világából, technikatörténet, rádióamatőr érdekességek,...

Belépő kódot kitöltött jelentkezési lap alapján adunk!

... péntek délutánonként személyesen...


...STEM... tudományok - technológia - műszaki ismeretek - matematika


Bevezetőnek két könyvajánlat:

RAEM - földrajz, hajózás, tengerbiológia, rádiózás

A SONY cég kiépülésének története


Részletesebben:

Műszaki számtan - azért, hogy tudjuk számítani és méretezni az elektronikai alkatrészeket, áramköröket.


Elektronika alapjai - alkatrészek, áramkörök, alkalmazásaik.


Rádió-elektronika - hullámterjedés, üzemmódok, rádióamatőr alapok, rádióamatőr műholdak,

kapcsolódó tudományok: földrajz, meteorológia, csillagászat, és sok minden a rádió vonzataként.


Ipari elektronika - egyszerű vezérlések, ídőzítések,...

... az alábbi képen egy sötétedés kapcsoló rajza és megépített példánya ...


Digitális technika - alapáramkörök, készülékek,...

... az alábbi képen egy foto nagyító lámpa vezérlő, mely digitális TTL áramkörökkel épült meg ...


Mikroprocesszorok, mikrovezérlők: - az RCA 1802-től, a Zilog Z80-on, az ARDUINO-n keresztül a Raspberry Pi Picon-ig,...

... az alábbi képen a COSMAC-ELF, 1802-es processzora épülő deszkamodellje látható ...

... az RCA 1802-es processzora vezérli a naprendszert elhagyó VOYAGER_1 ürszondát is...


Programozástechnikai alapok -processzor gépi kód, ARDU keretrendszer, C nyelv alapjai,...


BASIC mikroszámítógépek és környezetük, a BASIC nyelv használata,...


... vagy amit szertnél ...