MORZE tanulás a DQ_Radio SE rádióamatőreinek segítségével:

... Segédletek, módszerek, szoftverek, hardverek...
Hagyományos morze tanulás tankönyve:

Innen elérhető:
Morze tanuláshoz: CW_player program

Tnx F6DQM!

Innen letölthető:

Interfész elkeyhez és normál billenyűhöz amit a gép majd egérként fog felismerni.

Innen elérhető:
IK0YGJ zen-art módszere morze tanuláshoz

Innen letölthető:

A zen-art módszerhez készítettünk egy mikrovezérlős lejátszót, a DQ_player-t. Szívesen kölcsönözzük, vagy segítünk építeni.

HB9HQX morze oktató szoftvere

Innen letölthető:
Morze jelek:


Betü/jel Jelkép Hangzás Betü/jel Jelkép Hangzás
           
A . - di dah Ä . - . - di da di dah
B - . . . da di di dit C - . - . da di da dit
CH - - - - da da da dah D - . . da di dit
E . dit F . . - . di di da dit
G - - . da da dit H . . . . di di di dit
I . . di dit J . - - - di da da dah
K - . - da di dah L . - . . di da di dit
M - - da dah N - . da dit
O - - - da da dah Ö - - - . da da da dit
P . - - . di da da dit Q - - . - da da di dah
R . - . di da dit S . . . di di dit
T - dah U . . - di di dah
Ü . . - - di di da dah V . . . - di di di dah
W . - - di da dah X - . . - da di di dah
Y - . - - da di da dah Z - - . . da da di dit
           
1 . - - - - di da da da dah 2 . . - - - di di da da dah
3 . . . - - di di di da dah 4 . . . . - di di di di dah
5 . . . . . di di di di dit 6 - . . . . da di di di dit
7 - - . . . da da di di dit 8 - - - . . da da da di dit
9 - - - - . da da da da dit 0 - - - - - da da da da dah
           
. . - . - . - di da di da di dah , - - . . - - da da di di da dah
= - . . . - da di di di dah / - . . - . da di di da dit
? . . - - . . di di da da di dit : - - - . . . da da da di di dit
´ . - - - - . di da da da da dit ; - . - . - . da di da di da dit
( - . - - . da di da da dit ) - . - - . - da di da da di dah
- - . . . . - da di di di di dah " . - . . - . di da di di da dit
Aláhúzás;
. . - - . - di di da da di dah @ . - - . - .
di da da di da dit